Menu

Regionální porada výchovných poradců základních škol a zástupců neúplných základních škol Zlínského kraje

 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
zveme Vás na
regionální poradu výchovných poradců základních škol a zástupců neúplných základních škol Zlínského kraje
 
Realizace:
Zlín 16. 10. 2019 ve 13 hod, SPŠ Polytechnická Zlín
Uherské Hradiště 17. 10. 2019 ve 13 hod, prostory PPP
Kroměříž 23. 10. 2019 ve 13 hod, prostory PPP
Valašské Meziříčí 15. 10. 2019 ve 13 hod, prostory PPP
Vsetín 22. 10. 2019 ve 13 hod, Centrum Vážka, Hrbová 1561
 
 
Program setkání:
  • Přivítání a úvodní slovo vedoucí pracoviště
  • Aktuální informace zástupců odboru školství KÚ Zlín
  • Prezentace pracovníků KPPP a ZDVPP Zlín - shrnující informace k aktuální situaci týkající se dětí, žáků a studentů se SVP
  • Diskuze k nejasnostem při zavádění a realizaci podpůrných opatření (své náměty na projednání, prosím, uveďte v návratce)
  • Krátké vstupy hostů – prezentace z IPS ÚP Zlín, Střední škola Gemini Brno, VPŠ a SPŠ MN Holešov
  • Ukončení setkání (předpokládaná doba ukončení v 15:30hod)
  • Možnost individuálních konzultací na lokálním pracovišti 
Součástí setkání je drobné občerstvení ve formě vody a kávy.
 
 
 
Na setkání s Vámi se těší pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín.