Menu

Dopis ředitelům

hlavickaKPPPaZlin
 

Milé kolegyně, milí kolegové,

v souvislosti se zahájením školního roku 2020/2021 Vás srdečně zdravím a zároveň bych Vám ráda napsala pár řádek, které považuji za potřebné sdělit.

Předpokládám, že v následujících zářijových dnech bude pro Vás prioritou zajištění bezproblémového chodu Vašich škol a to především s ohledem na respektování aktuálních hygienických a bezpečnostních pravidel souvisejících s onemocněním Covid 19. (Pro vaši informaci -také na všech našich pracovištích bude pohyb osob upraven s ohledem na aktuální epidemickou situaci).

Chtěla bych Vás ujistit, že i v těchto dnech začínajícího nového školního roku, jsme připraveni na pokračování spolupráce s Vámi a jsme také připraveni v případě potřeby realizovat nezbytné návštěvy a konzultace na Vašich školách (samozřejmě s ohledem na aktuální epidemickou situaci v regionu). Co se týká právě těchto osobních návštěv odborných pracovníků přímo na školách, které souvisí především s nastavováním speciálně vzdělávacích potřeb dětem a žákům, ujišťuji Vás, že ty vždy proběhnou až po konzultaci s Vámi (případně s pověřenou osobou na Vaší škole) a s respektováním Vámi nastavených pravidel pohybu osob v prostorách Vašich škol. Pokud bude i z Vaší strany potřeba osobní konzultace na některém našem pracovišti a aktuální epidemická situace bude v tomto ohledu příznivá, je možné návštěvu uskutečnit. V tomto případě, prosím, kontaktujte našeho pracovníka a dohodněte si přesný termín Vaší návštěvy.

Milé kolegyně a kolegové, kdykoli bude třeba, neváhejte kontaktovat mne,  vedoucí jednotlivých pracovišť i ostatní pedagogické a nepedagogické pracovníky. Budeme se snažit být Vám nápomocni v nalezení řešení nastalých obtíží.

Přeji nám všem klidný školní rok a pevné zdraví!

S úctou

Monika Němečková, ředitelka KPPP a ZDVPP Zlín

Aktuality

08. zář. 2020

Metodikům prevence

Milé kolegyně a kolegové, školní metodici prevence, dovoluji si vás oslovit na… Číst dále ...

Naše pracoviště