Menu

Sdělení výchovným poradcům

hlavickaKPPPaZlin

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

srdečně vás všechny zdravím s nadcházejícím novým školním rokem 2020/2021 a mám pro Vás krátké sdělení. 

Už řadu let jsme se krátce po zahájení školního roku, v podzimních měsících, setkávali na všech našich pracovištích ke společnému setkání s vámi, výchovnými poradci škol našeho regionu. V současné době, která je významně poznamenaná nepříznivou epidemickou situací, jsem se rozhodla, že tato společná setkání neuskutečníme. Vnímám to jako rizikové pro nás všechny, zejména z pohledu možného nařízení karantény pro každého z nás a tím ohrožení fungování vašich škol a zároveň také naší poradny.

Na všechny školy (na adresy výchovných poradců případně vedení škol) však zašleme informace, které  považujeme za nezbytné Vám osobně sdělit a připomenout. Chci Vás ujistit, že odborní pracovníci všech našich pracovišť jsou připraveni vám poskytnout osobní konzultace (po předchozí telefonické, případně emailové domluvě) a jsme také připraveni v případech, které to budou vyžadovat, navštívit vaše školy
(i zde po dohodě s Vámi případně vedením školy).

Milé kolegyně a milí kolegové, osobně mě mrzí, že setkání neproběhnou v podobě, na jakou jsme byli zvyklí, ale věřím, že chápete důvody, které nás vedly k těmto krokům.

Přeji vám alespoň takto poklidný školní rok, pevné zdraví a věřím, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.

S úctou

Monika Němečková

ředitelka KPPP a ZDVPP Zlín

 

 

Aktuality

08. zář. 2020

Metodikům prevence

Milé kolegyně a kolegové, školní metodici prevence, dovoluji si vás oslovit na… Číst dále ...

Naše pracoviště