Menu

Jak proběhnou přijímací a maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021?

MŠMT představilo v březnu 2021 hlavní úpravy maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií pro školní rok 2020/2021.

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

Prodloužení času konání didaktických testů:

český jazyk a literatura - 85 minut

cizí jazyk -  110 minut (40 minut poslechová část  a 70 minut čtení a jazykové vědomosti) matematika - 135 minut

V rámci profilové části maturity byly také zrušeny písemné (slohové) práce.

V profilové školní části zkoušky bude ředitelům škol umožněno, aby upravili formu zkoušek, včetně praktických, s přihlédnutím k situaci na konkrétní škole či v konkrétních oborech s prodloužením termínu na praktickou zkoušku až do 27. srpna.

U závěrečných zkoušek na středních školách platí, že termín jejich realizace je prodloužen do konce srpna 2021.

Ke stejnému posunu termínů dochází i u absolutorií na vyšších odborných školách a konzervatořích.

Přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Jednotné přijímací zkoušky se nově budou konat v termínech 3.-6. května 2021. Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o10minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).

Detailní přehled k maturitám naleznete na webu EDU.CZ (Aktuality – Hlavní body úprav maturit…)

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/Pravni-predpisy/Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf