Menu

Aktuální nabídka seminářů

PLÁN SEMINÁŘŮ ŠK. ROK 2017/2018                         

Datum Název semináře Lektor
18.10. St

 
„Odhalování rizikových jevů v třídnických skupinách-prakticky“

přihláška do 4. 10. 2017 
Mgr. Karel Opravil

15.11. St

„Intervenční strategie při rizikových jevech ve škole“

Přihláška do 1. 11. 2017 

Mgr. Renata  Vordová


 6.12. St

„Rizikové jevy ve škole a možnosti jejich zjišťování“

Přihláška do 22. 11. 2017

PhDr. David Čáp

 7.12. Čt

„Individuální intervence při zjištění rizikových jevů ve škole - prakticky“
Přihláška do 22. 11. 2017
PhDr. David Čáp

14.2. St

„Skupinové intervence při zjištění rizikových jevů ve škole - prakticky“

Přihláška do 31. 1. 2018

Mgr. Silvie Houšťavová

14.3. St

„Klima ve třídě a jeho vliv na vztahy ve skupině“

Přihláška do 28. 2. 2018

Mgr. Karel Opravil

11.4. St


Agrese v třídním kolektivu a možnosti řešení vztahových problémů

Přihláška do 28. 3. 2018

Mgr. Silvie Houšťavová