Menu

Moto:

Přispíváme k růstu, rozvoji a vývoji.
Pomáhejte s námi – vysoce lidsky investujete přímo do dalších generací…
Prosba o dar pro zvýšení kvality služeb poskytovaných našim dětem  

Obracím se na Vás s prosbou o příspěvek určený přímo pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlínského kraje.

Naše zařízení v souladu s platnými zákony poskytuje bezplatně odborné služby dětem předškolního věku, žákům základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol, dětem se specifickými potřebami i nadaným dětem, dále jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje.

Jako příspěvková organizace jsme financováni z rozpočtu Ministerstva školstvím, mládeže a tělovýchovy ČR a z rozpočtu Zlínského kraje. Všechny služby, které poskytujeme, jsou pro naše klienty bezplatné. Dle zřizovací listiny a platných právních předpisů můžeme přijímat sponzorské dary.

Vzhledem k tomu, že chceme dále poskytovat také rozšířené a nadstandardní služby našim klientům (zejména dětem), dovoluji si Vás oslovit s prosbou o finanční nebo materiální příspěvek určený přímo a výhradně pro klienty a provoz našeho zařízení.

Naše prosba je motivována snahou zlepšit kvalitu péče poskytované přímo našim dětem v našem regionu. Naše pobočky a odloučená pracoviště jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Holešově, Slavičíně a Uherském Brodě. 

V případě, že se rozhodnete jakkoli nám přispět, prosím, kontaktujte mne, přijmeme Váš dar na základě oficiální Darovací smlouvy, poskytneme Vám potvrzení o daru pro daňové vyrovnání a finanční úřad a uvedeme Vás s poděkováním jako sponzora na oficiálních www stránkách Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ve výroční zprávě. Pochopitelně budete informováni o přesném a účelovém využití finančních nebo materiálních prostředků, které naší organizaci poskytnete.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, laskavost a velkorysost.

S úctou 

Mgr. Monika Němečková
ředitelka organizace
email: monika.nemeckova(zavinac)poradnazl.cz
mobil: 730 574 138