Menu

Obsah semináře:

Zaměřit se ve školní praxi na sociálně-emocionální kompetence žáků je investice do budoucnosti jednotlivců i školy. Rozvoj těchto oblastí napomáhá zlepšit vzájemné porozumění mezi všemi účastníky vzdělávání, což podporuje zdravé a bezpečné klima umožňující efektivní a obohacující vyučování pro žáka i učitele. Cílem semináře je představit pedagogům možnosti rozvoje sociálně-emocionálních kompetencí žáků v rámci aktivit, metod, technik a postupů a objasnit význam a výhody sociálně-emocionálního učení a rozvoje na školách.

Aktuální termíny:

IKAPIIKolMajSoc emoc