Menu

Obsah semináře:

Společně s tím, jak rostou nároky na rodiče a děti, se stále častěji ve škole objevují děti, které potřebují podporu. Některé ji potřebují jen krátkodobě, v náročné situaci, jiné dlouhodobě. Ve třídách narůstá počet žáků se SVP a každý učitel se s takovým žákem setkal. To, jak se k těmto dětem zachovat, však nemusí být vždy jasné. Seminář si klade za cíl pedagogickým pracovníkům zprostředkovat možnosti podpory žáků, kteří mají ve škole určité potíže. Zaměříme se zejména na podporu dětí se SVP, ale neopomeneme i další kategorie, které se ve škole mohou objevit. Podíváme se také na to, jak můžeme pracovat s motivací a hodnocením. Jedná se o "zbraně", které mohou dětem velmi pomoci, je však třeba je používat adekvátně.

Aktuální termíny:

IKAPIIKolMajPodporazaku