Menu

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ a SŠ Zlínského kraje v oblasti speciálně vzdělávacích potřeb žáků.

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, vám nabízíme tyto semináře:

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
 Lektor: Mgr. Michaela Cablíková, speciální pedagog Časový rozsah: 6 hodin  Počet účastníků: max. 15 
 Určeno: pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ Místo konání: KPPP Zlín Termín: více termínů
Více zde…..
         
PRAKTICKY ZAMĚŘENÝ SEMINÁŘ PRO AP – SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY ŽÁKŮ S VPCH
Lektor: Mgr. Iva Kytlicová, psycholog   Časový rozsah: 4 hodin   Počet účastníků: max. 15
Určeno: asistenti pedagoga   Místo konání: KPPP Kroměříž   Termín: více termínů
        Více zde…..
         
PRVNÍ ZDRAVOTNICKÁ A PSYCHOLOGICKÁ POMOC U DĚTÍ SE SVP PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH
Lektor: Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová,   Časový rozsah: 4 hodin   Počet účastníků: max. 15
psycholog HZS Zlínského kraje, Jiří Pančocha DiS.   Místo konání: KPPP Uh. Hradiště   Termín: více termínů
Určeno: pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ       Více zde…..
         
UČITEL A NÁROČNÉ SITUACE VE ŠKOLE
Lektor: Mgr. Alena Koláčková, psycholog   Časový rozsah: 6 hodin   Počet účastníků: max. 15
Určeno: pedagogové ZŠ   Místo konání: KPPP Zlín   Termín: více termínů
        Více zde…..
         
SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ ROZVOJ A JEHO VÝZNAM VE ŠKOLNÍ PRÁCI
Lektor: Mgr. Alena Koláčková, psycholog   Časový rozsah: 6 hodin   Počet účastníků: max. 15
Určeno: pedagogové ZŠ   Místo konání: KPPP Zlín   Termín: více termínů
        Více zde…..
         
PODPORA ŽÁKŮ NEJEN SE SVP, JEJICH MOTIVACE A HODNOCENÍ
Lektor: Mgr. Alena Koláčková, psycholog   Časový rozsah: 6 hodin   Počet účastníků: max. 15
Určeno: pedagogové ZŠ    Místo konání: KPPP Zlín   Termín: více termínů
        Více zde…..
         
JAK PRACOVAT S DĚTMI SE SVP PŘI VYUŽITÍ JÓGY A NETRADIČNÍCH POHYBOVÝCH AKTIVIT
Lektor: PaedDr. Taťána Váverková, speciální pedagog   Časový rozsah: 16 hodin   Počet účastníků: max. 15
psycholog: Mgr. Bohdana Blažková, Mgr. Petra Kašná   Místo konání: KPPP Uh. Hradiště   Termín: více termínů
Určeno: pedagogové ZŠ        Více zde…..
EU