Menu

Obsah semináře:

               

Každý učitel se ve své praxi setkal nebo setká u svých žáků s náročnou situací, která představuje výzvu pro jeho připravenost reagovat. Nikdo nechce zůstat bezradný, pokud se žák svěří s něčím obtížným, když se žák necítí dobře, když se stane něco závažného a v mnoha jiných specifických zátěžových situacích (například při setkání se sebepoškozováním, s psychickými obtížemi žáka, se zneužíváním návykových látek, šikanou či jinými situacemi). Seminář si klade za cíl představit pedagogům, jaké první kroky v dané situaci udělat a jak se cítit kompetentně v různých výzvách, které se ve škole mohou vyskytnout. Cílem je předat základní orientaci při řešení situace, čemu se vyhnout, kam se obrátit pro pomoc a případně komu svěřit další řešení.

 

Aktuální termíny:

IKAPIIKolMajNarSituace pol2