Menu

Obsah semináře:

Náplní vzdělávacího programu budou základy teorie, metodické rady a praktické ukázky konkrétních postupů rozvoje jednotlivých poznávacích funkcí (např. zrak, sluch, pravolevou orientaci) a charakterizování jednotlivých poruch učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie). Využití netradičních pohybových prvků (žonglování, jógy prstů) v rámci výuky. Účastníci získají inspiraci pro kreativní přístup ke vzdělávání žáků se SVP.

Vzdělávací program se skládá ze 4 na sebe navazujících setkání:

  • rozdělní percepčních funkcí, pohybových dovedností a jejich rozvoj
  • základní dělení poruch učení, projevy ve škole a náprava
  • netradiční pohybové aktivity (sestavení hodiny, dechová cvičení, jógové sestavy, druhy relaxací)
  • workshop, vzájemné sdělování zkušeností z praxe, dotazy a beseda i s účastí psychologa

Aktuální termíny: 

pozvankyIKAPvav202223