Menu

Přednášková a osvětová činnost


  • besedy pro rodiče předškoláků v MŠ na téma - školní zralost
  • besedy pro učitele ZŠ a SŠ o problematice specifických poruch učení
  • přednášky pro žáky SŠ

Detaily jednotlivých akcí lze upřesnit dle individuální domluvy s pracovníky či ředitelem KPPP