Menu

O poradně

Krajská pedagogicko - psychologická poradna a ZDVPP je příspěvkovou organizací s přiznáním právní subjektivity.

Zřizovatelem je Zlínský kraj, zřízena byla ke dni 1. ledna 2010 na dobu neurčitou.

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (usnesení č. 0221/Z09/09 ze dne 16. 12. 2009), bylo schváleno sloučení pedagogicko-psychologických poraden ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, s účinností od 1. 1. 2010. Nově vzniklá organizace má název Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín. Ostatní poradny se staly odloučenými pracovišti KPPP Zlín.

 

 

 

 Filozofie KPPP a ZDVPP Zlín

K základním pilířům filozofie KPPP a ZDVPP Zlín patří především naplňování jasně vymezeného účelu zřízení a kvality i kvantity služeb, které organizace poskytuje - což zahrnuje zejména respektování, dodržování a realizaci legislativně vymezené činnosti, termínů, jednotné formy a obsahu práce i všech písemných dokumentů, povinnost zachovávat mlčenlivost při práci s citlivými daty (s výjimkami stanovenými legislativně) a závazek pracovat dle soudobých poznatků vědy, vždy ve prospěch klientů a dle nejlepšího svědomí. Nedílnou součástí filozofie funkční organizace je rovněž požadavek na zachování všech etických pravidel a loajality.
Postupujeme v duchu jednotně přijatých pravidel a způsobů práce s tím, že celý proces stále vylaďujeme s cílem zefektivnit naše působení v celém kraji s ohledem na maximální prospěch našich klientů.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel

 

 

Prosba o dar pro zvýšení kvality služeb poskytovaných našim dětem  

Obracím se na Vás s prosbou o příspěvek určený přímo pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlínského kraje.

Naše zařízení v souladu s platnými zákony poskytuje bezplatně odborné služby dětem předškolního věku, žákům základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol, dětem se specifickými potřebami i nadaným dětem, dále jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje.

Jako příspěvková organizace jsme financováni z rozpočtu Ministerstva školstvím, mládeže a tělovýchovy ČR a z rozpočtu Zlínského kraje. Dle zřizovací listiny a platných právních předpisů můžeme přijímat sponzorské dary.

Vzhledem k tomu, že chceme dále poskytovat také rozšířené a nadstandardní služby našim klientům (zejména dětem), dovoluji si Vás oslovit s prosbou o finanční nebo materiální příspěvek určený přímo a výhradně pro klienty a provoz našeho zařízení.

Naše prosba je motivována snahou zlepšit kvalitu péče poskytované přímo našim dětem v našem regionu. Naše pobočky a odloučená pracoviště jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Holešově, Slavičíně a Uherském Brodě. 

V případě, že se rozhodnete jakkoli nám přispět, prosím, kontaktujte mne, přijmeme Váš dar na základě oficiální Darovací smlouvy, poskytneme Vám potvrzení o daru pro daňové vyrovnání a finanční úřad a uvedeme Vás s poděkováním jako sponzora na oficiálních www stránkách Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ve výroční zprávě. Pochopitelně budete informováni o přesném a účelovém využití finančních nebo materiálních prostředků, které naší organizaci poskytnete.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, laskavost a velkorysost.

S úctou 

MUDr. PhDr. Miroslav Orel
ředitel organizace
mobil: 734 780 341
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

12. říj. 2017

Nabídka zaměstnání

KPPP ZLÍN NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PRO PRACOVIŠTĚ… Číst dále ...

Naše pracoviště