Menu

O poradně

Krajská pedagogicko - psychologická poradna a ZDVPP je příspěvkovou organizací s přiznáním právní subjektivity.

Zřizovatelem je Zlínský kraj, zřízena byla ke dni 1. ledna 2010 na dobu neurčitou.

Na základě usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje (usnesení č. 0221/Z09/09 ze dne 16. 12. 2009), bylo schváleno sloučení pedagogicko-psychologických poraden ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí, s účinností od 1. 1. 2010. Nově vzniklá organizace má název Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, se sídlem J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín. Ostatní poradny se staly odloučenými pracovišti KPPP Zlín.

 

 

 

 Filozofie KPPP a ZDVPP Zlín

K základním pilířům filozofie KPPP a ZDVPP Zlín patří především naplňování jasně vymezeného účelu zřízení a kvality i kvantity služeb, které organizace poskytuje - což zahrnuje zejména respektování, dodržování a realizaci legislativně vymezené činnosti, termínů, jednotné formy a obsahu práce i všech písemných dokumentů, povinnost zachovávat mlčenlivost při práci s citlivými daty (s výjimkami stanovenými legislativně) a závazek pracovat dle soudobých poznatků vědy, vždy ve prospěch klientů a dle nejlepšího svědomí. Nedílnou součástí filozofie funkční organizace je rovněž požadavek na zachování všech etických pravidel a loajality.
Postupujeme v duchu jednotně přijatých pravidel a způsobů práce s tím, že celý proces stále vylaďujeme s cílem zefektivnit naše působení v celém kraji s ohledem na maximální prospěch našich klientů.

 

 

Prosba o dar pro zvýšení kvality služeb poskytovaných našim dětem  

Obracím se na Vás s prosbou o příspěvek určený přímo pro Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu Zlínského kraje.

Naše zařízení v souladu s platnými zákony poskytuje bezplatně odborné služby dětem předškolního věku, žákům základních, speciálních, středních a vyšších odborných škol, dětem se specifickými potřebami i nadaným dětem, dále jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a dalším pracovníkům škol a školských zařízení Zlínského kraje.

Jako příspěvková organizace jsme financováni z rozpočtu Ministerstva školstvím, mládeže a tělovýchovy ČR a z rozpočtu Zlínského kraje. Dle zřizovací listiny a platných právních předpisů můžeme přijímat sponzorské dary.

Vzhledem k tomu, že chceme dále poskytovat také rozšířené a nadstandardní služby našim klientům (zejména dětem), dovoluji si Vás oslovit s prosbou o finanční nebo materiální příspěvek určený přímo a výhradně pro klienty a provoz našeho zařízení.

Naše prosba je motivována snahou zlepšit kvalitu péče poskytované přímo našim dětem v našem regionu. Naše pobočky a odloučená pracoviště jsou ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Holešově, Slavičíně a Uherském Brodě. 

V případě, že se rozhodnete jakkoli nám přispět, prosím, kontaktujte mne, přijmeme Váš dar na základě oficiální Darovací smlouvy, poskytneme Vám potvrzení o daru pro daňové vyrovnání a finanční úřad a uvedeme Vás s poděkováním jako sponzora na oficiálních www stránkách Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ve výroční zprávě. Pochopitelně budete informováni o přesném a účelovém využití finančních nebo materiálních prostředků, které naší organizaci poskytnete.

Děkuji Vám za Vaši vstřícnost, laskavost a velkorysost.

S úctou 

Mgr. Monika Němečková
ředitelka KPPP a ZDVPP Zlín 
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 730 574 138

Aktuality

20. bře. 2024

Nabídka volných pracovních pozic

KPPP a ZDVPP Zlín hledá na pracovní pozici: sdílený školní psycholog / sdílený… Číst dále ...

Naše pracoviště