Menu

VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, POŘÁDÁNÍ KURZŮ, ŠKOLENÍ A BESED VČETNĚ LEKTORSKÉ ČINNOSTI. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.

Vzdělávací akce jsou rozděleny na dvě základní formy:

  • Akreditované vzdělávací akce v rámci DVPP (délka min. 4 hodiny) jsou organizačně zastřešeny paní Mgr. Irenou Majtnerovou a paní Marcelou Vojtáškovou. V současné době je připravována ucelená nabídka vzdělávacích akcí.
  • Vzdělávací a zájmové akce ve školách a školských zařízení Zlínského kraje v rozsahu 1 – 2 hodiny realizují po dohodě času a termínu v odpoledních hodinách jednotliví pracovníci KPPP a ZDVPP za jednotně stanovenou finanční odměnu 600,- Kč za akci. Na danou akci je s příslušným pracovníkem uzavírána dohoda nebo je její proplacení realizováno fakturací (vždy po dohodě ředitele/ky školy a příslušného pracovníka.