Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:  

  • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení
  • posouzení grafomotorického vývoje
  • diagnostika poruch učení
  • depistáže dětí v MŠ a žáků 1. a 2. tříd ZŠ s rizikem poruch učení

  

Poradenské: 

  • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte
  • konzultace pro rodiče u dětí s dg. poruchy učení nebo zdravotního znevýhodnění
  • metodická pomoc pro učitele, dyslektické asistenty

Přednášky a besedy: 

  • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování
  • semináře pro dyslektické asistenty

Programy a reedukace: 

  • individuální vedení žáků s poruchami učení