Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:

  • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení

  • posouzení grafomotorického vývoje

  • diagnostika poruch učení

Poradenské:

  • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte

  • konzultace pro rodiče u dětí se spec. vzdělávacími potřebami

  • metodická pomoc pro učitele

Přednášky a besedy:

  • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování

Programy a reedukace: