Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:

 • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení

 • posouzení grafomotorického vývoje

 • diagnostika poruch učení

 • depistáže dětí v MŠ a žáků 1. a 2. tříd ZŠ s rizikem poruch učení

Poradenské:

 • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte

 • konzultace pro rodiče u dětí s dg. poruchy učení nebo zdravotního znevýhodnění

 • metodická pomoc pro učitele, dyslektické asistenty

Přednášky a besedy:

 • besedy pro učitele ZŠ a SŠ, např. na téma poruchy učení a chování

 • semináře pro dyslektické asistenty

Programy a reedukace:

 • program pro děti s odloženou školní docházkou
 • grafomotorický kurz
 • individuální vedení žáků s poruchami učení a chování

 • logopedická péče