MenuŽádost o vyšetření na pracovišti Vsetín

Termín návštěvy KPPP Zlín Vám bude sdělen cca 14 dní předem - telefonicky nebo emailem.

 K vyšetření nezletilého dítěte je nutný doprovod zákonného zástupce.

Tento internetový formulář může využít klient (v případě zletilosti) nebo zákonný zástupce.

Formulář neslouží k objednávání klientů školou!

Po úspěšném odeslání žádosti se Vám zobrazí potvrzení o přijetí žádosti.

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* povinná položka
Jméno a příjmení klienta: * Zde zadejte jméno a příjmení klienta kterého požadujete vyšetřit.
Datum narození: * Zde vyplňte datum narození klienta
Adresa: * Zde vyplňte adresu klienta (ulici, číslo popisné, město)
PSČ: * Zde vyplňte poštovní směrovací číslo.
Uveďte ZŠ kde dítě bylo, nebo půjde k zápisu: Uveďte ZŠ kde dítě bylo, nebo půjde k zápisu.<br/>Položku vyplňte pouze pokud je důvodem žádosti posouzení školní zralosti nebo předčasné zaškolení.
Škola kterou navštěvuje(i MŠ): *
Třída: Zde vyplňte jakou třídu klient navštěvuje
Navštěvuje klient školní družinu, ZUŠ, školní klub, jiné? Rozepiště: *
Byli jste již vyšetřeni v PPP? * Byl klient někdy vyšetřen v pedagogicko-psychologické poradně?
Důvod žádosti (podrobně rozepište): * Zde napište jaké má klient potíže.
Byla problematika řešena ve škole? Pokud ano, jak? * Pokud byla řešena problematika ve škole, rozepište jak.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: * Zde vyplňte jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce)
Telefon: * Zde vyplňte telefonní kontakt na kterém Vás můžeme v případě potřeby kontaktovat
E-mail * Zde vyplňte emailovou adresu. Pokud ji uvedete zašleme Vám pozvánku k vyšetření na mail.
ID datové schránky rodičů
Kdo žádá o vyšetření? *
Rodiče
Klient
Jiná osoba
Proforms
Reload