Menu

Speciálně-pedagogické služby

Diagnostické:

  • posouzení schopností potřebných k nácviku čtení a psaní u dětí s rizikem poruch učení

  • posouzení grafomotorického vývoje

  • diagnostika poruch učení

  • diagnostika laterality

  • diagnostika školní zralosti
  • diagnostika poruch učení u žáků SŠ
  • vystavení PUP MZ

Poradenské:

  • poskytování odborné pomoci při řešení vzdělávacích problémů dítěte

  • konzultace pro rodiče u dětí s dg. poruchy učení a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • metodická podpora učitelů