Menu

Nabídka přednášek a besed

Seznam nabízených přednášek, besed a programů pro školní metodiky prevence, třídy:

 

 

 

Ing. Jan Plšek

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel: 730 185 260 

HIV/AIDS      
Partnerství * Vztahy  ZŠ (7. – 9. tř)  2 hod 1 třída 
láska * zamilovanost * chození * vztahy * sex      
Sex * AIDS * vztahy  SŠ (1. – 2. roč.)  2 hod  1-2 třídy
o zodpovědném přístupu k sobě, okolí, životu i sexu      
       
Zdravý životní styl      
Kult těla ZŠ – SŠ (6. tř. – 2. roč.) 2 hod 1 třída
falešný ideál krásy a problémy z toho plynoucí – poruchy příjmu potravy, sebenepřijetí      
Kouřit? Ano či ne? ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
nebezpečí kouření      
Parta * přátelství I. ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
skutečné a falešné kamarádství či přátelství      
Parta * přátelství II. – Pád do ticha ZŠ a SŠ (8. tř – 2. roč.) 2 hod 1 třída
navázáni na jednom laně - skutečné a falešné kamarádství či přátelství      
Žalostné zpívání o dospívání ZŠ (7. – 9. tř) 2 hod 1 třída
18-tým rokem člověk dosáhne plnoletosti, nikoli dospělosti      
Zač utrácíš svůj život ZŠ – SŠ (8. tř. – 2. roč.) 2 hod 1 třída
má a bude mít můj život smysl? O životních hodnotách, názorech a postojích      
       
Virtuální realita      
Virtuální realita – kyberšikana ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
reálný versus virtuální svět a nebezpečí z něj plynoucí      
Virtuální realita – Netolismus ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
nebezpečí závislosti na virtuálních drogách      
Virtuální realita – pc hry ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
nebezpečí závislosti na pc hrách      
Virtuální realita – Nežer vše i s navijákem ZŠ (5. – 9. tř) 2 hod 1 třída
nebezpečí HOAX / fake news      
       
ŠOA * holocaust * Rasismus      
Očima dítěte ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.) 2 hod 1 třída
netradiční způsob přiblížení holocaustu na základě deníku vsetínské rodačky Ilse Eichnerové      
Pachatelé * Oběti * Svědkové ZŠ – SŠ (7. tř. – 2. roč.) 2 hod 1 třída
kdo byl kdo? Jakou roli kdo sehrál během holocaustu? A proč?      
Rasismus * xenofobie * diskriminace ZŠ (6. – 9. tř) 2 hod 1 třída
problematika diskriminace, xenofobie a rasismu v širším a obecnějším měřítku      
Jejich problém!!! 2 hod 1 třída
o možnosti či nemožnosti soužití s Romy na Vsetíně      
       
Otevři oči * Otevři srdce      
besedy zaměřené na životní úroveň za hranicemi evropského standardu      
vhodné jako „mapovací“ besedy pro třídní kolektivy, kde je podezření na nezdravé vztahy mezi žáky      
       
Otevři oči * Otevři srdce – Nepál      
Nepál tu není, abys jej měnil. Nepál tu je, aby změnil tebe      
Otevři oči * Otevři srdce – Indie      
Severní Indie – Ladakh      
Otevři oči * Otevři srdce – Ukrajina – žijí v kanálech jen krysy?      
       

 

Mgr. Bronislava Šišková

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 739 684 145

 

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ  
     
Zdravý životní styl (1. ročník ZŠ)   45 min (1 x vyučovací hodina)
Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, atd.    
Zdravý životní styl (2. – 4. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, dobrý vztah ke svému tělu, atd.    
Zdravý životní styl (5. – 9. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: závislosti, prevence kouření, zdraví X nemoc, dobrý vztah ke svému tělu, atd.    
ONLINE ZOO (2. – 3. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: seznámení se základními pravidly bezpečného chování na internetu pomocí příběhu,
možná rizika související s používáním internetu, atd.
   
Nástrahy v kyberprostoru x Bezpečné chování na internetu (4. – 5. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: zásady bezpečného chování na internetu, sociální sítě, seznamování na internetu, sexting,
kybergrooming, challenge, atd.
   
Nástrahy v kyberprostoru x Bezpečné chování na internetu (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: sociální sítě, seznamování na internetu, sexting, kybergrooming, challenge, atd.    
Naše třída – naše parta (5. – 6. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima,
uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu, atd.
   
Jak motýl – práce s dokumentárním filmem (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: uvědomění si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si
oba světy podobné, empatie, tolerance, atd.
   
     

SELEKTIVNÍ PREVENCE PRO ZŠ

   
Vztahová témata (špatné třídní klima, Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana)    
Poskytujeme: práce se vztahy a sociálním klimatem třídy (individuální rozhovory při řešení
vztahových problémů v kolektivu a následná práce se třídou)
   

 

Mgr. Gabriela Šťastová

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 737 465 130

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ     
     
 Zdravý životní styl (1. ročník ZŠ)    45 min (1 x vyučovací hodina)
 Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, atd.    
 Zdravý životní styl (2. – 4. ročník ZŠ)    90 min (2 x vyučovací hodina)
 Obsah: prevence kouření, zdravá strava, pohyb, dobrý vztah ke svému tělu, atd.    
 Zdravý životní styl (5. – 9. ročník ZŠ)    90 min (2 x vyučovací hodina)
 Obsah: závislosti, prevence kouření, zdraví X nemoc, dobrý vztah ke svému tělu, atd.    
ONLINE ZOO (2. – 3. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: seznámení se základními pravidly bezpečného chování na internetu pomocí příběhu,
možná rizika související s používáním internetu, atd.
   
Nástrahy v kyberprostoru x Bezpečné chování na internetu (4. – 5. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: zásady bezpečného chování na internetu, sociální sítě, seznamování na internetu, sexting,
kybergrooming, challenge, atd.
   
Nástrahy v kyberprostoru x Bezpečné chování na internetu (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: sociální sítě, seznamování na internetu, sexting, kybergrooming, challenge, atd.    
Naše třída – naše parta (5. – 6. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: podpora zdravých vrstevnických vztahů v kolektivu, kooperace ve třídě, třídní klima,
uvědomění si vlastní role v třídním kolektivu, atd.
   
Jak motýl – práce s dokumentárním filmem (6. – 9. ročník ZŠ)   90 min (2 x vyučovací hodina)
Obsah: uvědomění si, v čem je svět lidí s postižením odlišný od světa zdravých a v čem jsou si
oba světy podobné, empatie, tolerance, atd.
   
     
SELEKTIVNÍ PREVENCE PRO ZŠ    
Vztahová témata (špatné třídní klima, Projevy psychické a/nebo fyzické agrese – šikana)    
Poskytujeme: práce se vztahy a sociálním klimatem třídy (individuální rozhovory při řešení
vztahových problémů v kolektivu a následná práce se třídou)
   

 

Mgr. Ondřej Plaček

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 603 428 066

VŠEOBECNÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ    
     
Návykové látky – Alkohol (6. – 7.ročník ZŠ)    
obsah: co nám alkohol dává X bere, proč lidé pijí alkohol    
Zdravý životní styl (1. – 2.ročník ZŠ)    
obsah: prevence před kouřením, alkoholem, zdravá strava a pohyb    
Zdravý životní styl (3. – 5.ročník ZŠ)    
obsah: prevence před kouřením, alkoholem, zdravá strava a pohyb    
Nástrahy virtuálního světa (6. – 8.ročník ZŠ)    
obsah: jak se správně a bezpečně chovat ve virtuálním světě    
Naše třída (6. - 9.ročník ZŠ)    
obsah: program zaměřený na posílení vztahů a klimatu ve třídě a spolupráci mezi spolužáky    
Návykové látky (8. – 9.ročník ZŠ) - Svět drog a jejich účinky    
obsah: co je to návyková látka a její účinky na člověka    
Netolismus (7. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: závislosti na hrách a jejich příznaky    
On – line ZOO (1. – 3.ročník ZŠ)    
obsah: úvod do virtuálního světa a bezpečného chování v něm    
V síti (8. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: pravidla bezpečného chování na internetu    
Virtuální svět (7. – 9.ročník ZŠ)    
obsah: HOAX x FAKE NEWS, kde je pravda?    
     
Všechny přednášky jsou 2 vyučovací hodiny (2x45 min.)