Menu

Projekt PREVENCE 2017

Z pověření rady ZK realizujeme v roce 2017 projekt MŠMT určený pro školní metodiky prevence.
Zde budeme postupně přidávat informace o uskutečněných aktivitách v daném projektu, odborná sdělení a další související informace.
Informace o odborných konferencích, které realizujeme v době února až května naleznete v našich aktualitách.
MOMENTÁLNĚ ZDE UVÁDÍME INFORMACE O NADSTAVBOVÉ NABÍDCE PROJEKTU.

Default Image
10. únor 2017

ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ KLIMA VE ŠKOLÁCH

– stručná teze a nadstavbová nabídka podpořeného projektuZÁKLADNÍ CÍL PROJEKTU: Rozšíření vzdělání a posílení profesních i osobních kompetencí realizátorů preventivních aktivit v oblasti škol, dále evaluace negativních jevů, které zdravé a… Číst dále...
Default Image
10. únor 2017

NADSTANDARDNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY

NAD RÁMEC PROJEKTU PREVENCE 2017 PŘEDPOKLAD: · všichni školní metodici primární prevence budou proškoleni v administraci a práci s dotazníky určenými pro žáky 11 – 15 let VRCHA a IMPULZIVITA (viz dále) v rámci regionálních konferencí… Číst dále...
Default Image
29. březen 2017

PREZENTACE

Prezentace ke stažení: Aktuality MŠMTPhDr. Martin Dolejš,Ph.DPrezentace SV PPPPrezentace OMP Číst dále...