Menu

Talentované děti

Talented Children (Talentované děti)

Projekt je realizován Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou A ZDVPP Zlín ve spolupráci s Titan Partnership Ltd., Birmingham velká Británie (Asociace škol) a Nevsehir Haci Bektas Veli University, Nevsehir, Turecko (Univerzita).

Tématem projektu jsou talentované děti. Projekt je zaměřen na výměnu informací, zkušeností a prezentaci příkladů dobré praxe při identifikaci, vzdělávání a hodnocení talentovaných dětí v primárním vzdělávání. Asociace škol Titan Partnership ve Velké Británii má bohaté zkušenosti s podporou talentovaných dětí ve školách, Univerzita Nevsehir v Turecku, zejména její Pedagogická fakulta, přiblíží, jak se budoucí pedagožky a pedagogové učí rozeznávat talentované děti a přizpůsobit výuku jejich potřebám, KPPP a ZDVPP Zlín je erudovanou organizací v oblasti diagnostiky talentovaných.  Toto partnerství si klade za cíl zvýšit společenské povědomí o problematice talentovaných dětí a zaměřit pozornost odborníků ve vzdělávání i místních a národních úřadů v oblasti vzdělávání a školství na jejich podporu.

Cílovými skupinami jsou pedagožky a pedagogové v mateřských, základních a středních školách, východní poradci, školní metodici prevence, vedení škol, členové akademického sboru na univerzitách, speciální pedagožky a pedagogové, psycholožky a psychologové a další odborní pracovníci zabývající se problematikou talentovaných dětí.

Klíčovými aktivitami projektu jsou studijní návštěvy a společné odborné semináře v partnerských zemích. Studijní cesty budou tematicky zaměřeny na konkrétní oblast problematiky tak, aby byl zaručen maximální přísun informací. Během trvání projektu se uskuteční celkem 3 studijní cesty. Součástí programu studijních cest bude vždy odborný seminář, na který budou pozváni přední odborníci z oblasti vyhledávání/identifikace talentovaných dětí, jejich výuky a hodnocení. Seminář pomůže účastníkům studijních cest upevnit a rozšířit své znalosti o problematice. Znalosti, informace a příklady dobré praxe získané během studijních cest a seminářů budou sloužit jako základ pro tvorbu hlavních výstupů projektu.

Projekt bude uzavřen závěrečnou konferencí, kde budou odborné veřejnosti, za účasti médií, představy hlavní výstupy projektu.

Projekt je financován programem Evropské unie Erasmus+ a bude realizován v období září 2014 až srpen 2016.

 

Doporučení partnerů projektu Talented Children k otázkám identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí

Publikace Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí – dobrá praxe pro Evropu

Zpráva ze studijní cesty do Turecka

Zpráva ze studijní cesty do Velké Británie