Menu

RELAXAČNÍ METODY PRO DĚTI

 

V rámci individuálního vedení nabízí poradna možnost nácviku relaxačních technik  k nimž patří autogenní trénink. 

AUTOGENNÍ TRÉNINK  Mgr. Ilona Jančíková, psycholog PPP

- je široce použitelná autoregulační terapeutická metoda, která umožňuje dosažení záměrné relaxace a účinné snižování úzkosti pomocí postupně nacvičovaných úkolů
- vypracoval ji J. H. Schultz pro dospělou populaci 

Autogenní trénink vychází podobně jako jiné relaxační techniky z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory
- psychickým napětím
- funkčním stavem vegetativní nervové soustavy 
- napětím svalstva

Základem je šest postupně nacvičovaných úkolů, při nichž se dosahuje uvolnění v různých částech těla. Vlastní cvičení postupují v tomto sledu: 
- cvičení tíhy ( pracuje s prohloubeným uvolnění kosterního svalstva )
- cvičení tepla ( uvolnění periferních cév )
- pravidelný a klidný tep ( harmonizace a zklidnění činnosti srdce )
- koncentrace na dech ( uvolnění spontánního průběhu dýchání )
- pocit prohřívání břicha ( uvolnění cév a svaloviny vnitřních orgánů )
- koncentrace na oblast hlavy ( vnímavý pocit příjemného chladu na čele )

Protože tento postup klade značné nároky na sebeřízení, je klasický autogenní trénink v podobě pro dospělé vhodný pro děti zhruba od 12 -ti let. 

Pro lepší využití a účinnost přizpůsobujeme postupy dětskému světu a fantazii, upravujeme je podle věku a povahy dítěte. 
Děti se v nich setkávají se zvířátky , pohádkovými postavičkami a příběhy, navozováním klidných a milých představ. 
Takto upravené postupy jsou u dětí uplatnitelné již od 4 - 5 let.( Jencksové postup - " autogenní hračka " )

 

Autogenní trénink může sloužit při nápravě
- strachu, úzkosti, trémy
- nespavosti
- chronické bolesti hlavy
- některých poruch pozornosti, syndromu hyperaktivity
- zmírnění problémového chování
- posilování sebejistoty a sebedůvěry
- některých obtíží s příjmem potravy
- kondičně při únavě, pro lepší výkonnost
- vyladění duševního stavu a duševní pohody 

Nácvik se provádí sugestivním vedením terapeutem 1x týdně s využitím optimálního obsahu instrukcí, nabízených přirovnání a příběhů, které pomáhají dětem uskutečnit žádoucí prožitek, vlastní cvičení potom provádí klient ( u dětí zpravidla zadávají instrukce rodiče ) 3x denně. Cvičení se mohou postupně prodloužit od 1 - 5 minut k 15 - 20 minutám