Menu

VIDEOTRÉNINK INTERAKCÍ ( VTI )

VIDEOTRÉNING interakcí je jednou z alternativ pomoci našim klientům v případě jakéhokoliv problému, který je trápí.

 

VTI je speciální terapeutická metoda, uplatňující se jako krátkodobá intenzivní forma pomoci buď přímo v domácím prostředí rodin či škol, tedy přímo tam, kde problém vzniká.

Metoda vychází z předpokladu, že spolu rodiče či učitelé a děti chtějí dobře vycházet.

Terapeut natáčí pomocí videokamery běžnou denní situaci v rodině (společná hra , jídlo, příprava do školy apod.) či ve škole (vyučování, výlet apod.). Sám pak provede rozbor nahrávky a vybírá v ní momenty nebo sekvence(verbální i neverbální komunikace), kdy se interakce daří.

Ty pak při další návštěvě rodině či učiteli ukazuje a hovoří s nimi o nich. Ti mohou vidět, že existují i momenty, kdy oni sami náročnou situaci zvládají. Na základě toho se sami aktivně učí, jaké prvky a vzorce interakce, chování vytvářejí úspěšný kontakt.

Pomocí malých konkrétních kroků mohou dosáhnout postupně cíle- lepší komunikace s dětmi. Srovnáním dřívějších a pozdějších videozáznamů mohou rodiče či učutelé i terapeut zřetelně sledovat pokrok v terapii.

VTI trvá od 1 do 6 měsíců. Terapeut dochází do rodiny či školy v průměru 1krát týdně. Natáčení trvá 15-30 minut, rozbor nahrávky následující týden 60-90 minut, opět další týden následuje střídání natáčení a rozboru. Pokud je třeba, je možné se domluvit i na častejším kontaktu. Průměrně bývá třeba 4až 8nahrávek.