Menu

Obsah semináře:

V rámci semináře budou rozebrány projevy, diagnostika a etiologie poruchy autistického spektra. Účastníci se seznámí s problematikou poruch autistického spektra a se základními postupy při vzdělávání žáků s PAS na základní a střední škole, naučí se aplikovat metodiku strukturovaného učení. Získají praktické dovednosti a konkrétní návody, jak rozvíjet sociální chování a komunikační dovednosti, návody pro řešení nevhodného chování. Budou také seznámeni se zásadami týmové spolupráce pedagogických pracovníků ve třídě a spolupráce s rodinou žáka s PAS. Součástí programu bude rozbor kazuistik dle přání účastníků.

Aktuální termíny:

IKAPIIcablikova