Menu

Obsah semináře:

  • Základní projevy ADHD a jejich vliv na chování a prožívání dětí
  • Možnosti ovlivnění projevů ADHD pomocí výchovného vedení
  • Podpůrná opatření využívaná při vzdělávání dětí s ADHD
  • Role asistenta ve vztahu k dítěti, učiteli, ostatním spolužákům a rodičům
  • Diskuze, práce s modelovými případy, situacemi, příklady možných intervencí při zvládání motorického neklidu, emočních reakcí, podpoře pozornosti, nácvik samostatnosti, úprava učebních materiálů, využití pomůcek, míra kompenzace obtíží při práci v hodině a při ověřování znalostí, podpora ve zvládání sociálních interakcí a zapojení do třídního kolektivu apod.

 

Aktuální termíny:

IKAPIIKytlicovaproAP