Menu

NADSTANDARDNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKA

 
V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY. Pro danou činnost máme živnostenské oprávnění.
V současné době probíhá zpracování nabídky nadstandardní psychologické diagnostiky pro organizace a firmy, kolektivy i jednotlivce a zájemce z řad veřejnosti.
 
 
Psychologická diagnostika přináší lepší porozumění sobě i lidem kolem nás. Je vhodná jak pro jednotlivce, tak pro skupiny a pracovní týmy. Může být pomocná v řadě oblastí pracovního i osobního života.
 
 
 
V rámci nadstandardní psychologické diagnostiky nabízíme základní nabídku „psycho-diagnostických  balíčků“, kterou budeme postupně dále rozšiřovat.
 
Dohoda a výběr konkrétního „psycho-diagnostického balíčku“, jeho obsahu, přesné specifikace Vašeho požadavku i termínu a času vyšetření a následné konzultace záleží na Vašich požadavcích a našich možnostech – dáváme zde přednost dojednání konkrétní zakázky mezi Vámi a vedoucí příslušného pracoviště.
  
 
Každé psycho-diagnostické testování se skládá z:
 
  • Krátkého vstupního pohovoru
  • Vlastní psychologické diagnostiky
  • Vyhodnocení psycho-diagnostiky
  • Individuální konzultace nad výsledky 
 
 
Samozřejmostí je zachování profesionální mlčenlivosti a diskrétnosti při zpracování osobních údajů i Vašich psycho-diagnostických výstupů.
 
 
 
V rámci aktuálních „PSYCHO-DIAGNOSTICKÝC BALÍČKŮ“ t.č. nabízíme: 
 
 
  • Základní a komplexní posouzení intelektových schopností (včetně posouzení logiky, slovní zásoby, technického myšlení, paměti, koncentrace pozornosti, matematického i abstraktního myšlení, prostorové představivosti apod.)
  • Základní a komplexní posouzení osobnostních vlastností (včetně cílevědomosti, systematičnosti a spolehlivosti, emoční stability, nervozity, úzkostnosti, uzavřenosti, nezávislosti, představivosti, porozumění a empatie druhým, sebepojetí a vztahů k sobě i ostatním atd.)
  • Způsoby rozhodování, individuálního zvládání zátěže a stresu (včetně pozitivních a negativních strategií)
  • Určení pracovního tempa, pozornosti, soustředění a motivace k výkonu i pracovního výkonu (včetně vlivu na aktuální pracovní pozici)
  • Komplexní psychologickou diagnostiku v rámci dopravní psychologie (zejména pro profesionální řidiče apod.)
 
 
Podrobnější informace se dozvíte v nejbližší době ZDE.